Ansökan om samarbete vid lokalt evenemang

LÄS MER

Vivab samarbetar i huvudsak med lokala aktörer som bedriver en samhällsnyttig verksamhet i Falkenberg och Varberg. Vivabs kan bidra med våra egna produkter och tjänster, inte ekonomisk sponsring. 

Inför sommarsäsongen ska ansökan skickas in senast 31 maj. Efter det har vi inte möjlighet att behandla ansökan. 

Observera att vi, vid en förfrågan, inte garanterar ett samarbete, även om den möter samtliga bedömningsgrunder i våra riktlinjer. Beslutet kan påverkas av exempelvis återstående budget och andra aktuella förfrågningar. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa