Stöd och samarbete vid lokala evenemang

LÄS MER

Vivab samarbetar i huvudsak med lokala aktörer, i Falkenberg och Varberg, som bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Vivabs utgångspunkt är att vi bidrar med våra egna produkter och tjänster.

Observera att vi, vid en förfrågan, inte garanterar ett samarbete, även om den möter samtliga bedömningsgrunder i våra riktlinjer. Beslutet kan påverkas av exempelvis återstående budget och andra aktuella förfrågningar. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa