Beställ nyckel till vattenkiosk

LÄS MER

För att kunna köpa en större mängd vatten behöver du en nyckel. Du behöver också tillgång till en brandslangskoppling och en tank. I vattenkioskerna är det högre tryck, därför går det inte att hämta vatten till mindre dunkar. 

Vattnet som säljs är dricksvatten och vi har inga regler för vad vattnet får användas till, förutom vid ett bevattningsförbud. Om vi har ett pågående bevattningsförbud får vatten som hämtas i våra vattenkiosker enbart användas till mat, dryck och hygien. 

En vattennyckel kostar 375 kr. När du hämtar vatten debiteras du för mängden vatten enligt gällande taxa.

Handläggningstid är 3 - 5  arbetsdagar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa