Beställ byggvatten

LÄS MER

För att få tillgång till dricksvatten under tiden som du bygger nytt hus eller vid etablering på en byggarbetsplats behöver du göra en anmälan hos oss.  Tänk på att skicka med en ritning på önskad förbindelsepunkt.    

Tänk på att det måste göras senast två veckor innan önskad tidpunkt för anslutning. Anslutningen sker i samråd med oss, det är bara Vivabs personal som får hantera servisventilen i gatan. Debitering av byggvatten sker enligt varje kommuns gällande VA-taxa. 

Har du redan lämnat en anmälan för vatten och avlopp för ett vanligt villabygge behöver du inte lämna in en separat anmälan för byggvatten. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig att beställa byggvatten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver organisationsnummer
  • Kräver referensnummer
  • Kräver projektnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa