Ändra abonnemang för hushållsavfall

LÄS MER

Du som fastighetsägare kan välja mellan abonnemangen

  • matavfall blir biogas
  • egen varmkompost
  • osorterat

Priset på de olika abonnemangen är enligt gällande taxa. Det kan tillkomma en kostnad för hämtning eller utkörning av kärl.

Som nyinflyttad kan du välja att ändra ditt abonnemang för hushållsavfall utan kostnad inom tre månader.  

Matavfall blir biogas

Du har ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen blir tömda varannan vecka. I abonnemanget ingår matavfallspåsar och en påshållare. Detta är det abonnemang som flest väljer och gör mest nytta för miljön.

Egen varmkompost

Du har ett grönt kärl för restavfall. Ditt matavfall lägger du i din egna varmkompost. Du måste själv köpa en behållare till varmkomposten och ansvara för skötseln av den. Tänk på att du måste anmäla varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

 Osorterat

Du har ett grönt kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt restavfall.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Endast fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa