Vattenmätarbyte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Passar inte tiden för byte av vattenmätare?

Här kan du föreslå en ny tid för byte av vattenmätare.

Välj det bytesdistrikt fastigheten tillhör, som står angivet i utskicket.

 

Tänk på att Vivab behöver bekräfta tiden för att den ska gälla.

Du får en bekräftelse per e-post/sms eller samtal.

 

Bytet är kostnadsfritt.

Innan bytet måste du kontrollera att:

-     vattenmätaren är tillåtkomlig, utrymmet framför och ovanför ska vara fritt från föremål.

-     ventilerna före och efter vattenmätaren går att stänga, och att de inte släpper igenom vatten.
-     önskvärt att en vattenmätarkonsol är monterad.
-     rörinstallationen är i sådant skick att mätarbyte kan ske utan risk för rörbrott.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa