Färdiganmälan LTA-pumpbrunn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Driftsättning av LTA-pumpstation
Innan driftsättning gör Vivabs personal en besiktning av installationen, ni beställer besiktning genom denna e-tjänst. Om det inte finns några anmärkningar på installationen kommer Vivab att installera själva pumpenheten och vattenmätaren. I samband med detta driftsätts LTA-pumpstationen av Vivab.

OBS! Önskad besiktningstid i denna tjänst kan endast anges till tidigast två veckor fram, tänk på att beställa besiktningen i god tid. Ändras sedan angiven besiktningstid ska detta meddelas Vivab. Detta för att Vivab ska kunna planera besiktning av installationen och genomföra driftsättning av pump och montering av vattenmätare.

Installation
Du som fastighetsägare ansvarar för att LTA-pumpbrunnen har installeras på ett korrekt sätt. För att göra detta behöver du följa de anvisningar som medföljer pumpbrunnen, saknar ni anvisningar ber vi er att kontakta oss på Vivab.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver organisationsnummer
  • Kräver referensnummer
  • Kräver projektnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa