Beställa LTA-pumpbrunn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställ utlämning/hämtning av LTA-pumpbrunn, (LTA = Låg Trycks Avlopp)

Har du som fastighetsägare informerats att fastigheten behöver en pump för att avleda avloppet/spillvattnet, en så kallad LTA-pump, beställer ni först pumpbrunnen via denna e-tjänst.

VA-beställning

Innan du kan beställa en pumpbrunn behöver du ha gjort en VA-beställning: Beställ anslutning till kommunalt vatten och avlopp - Vatten & Miljö i Väst AB (vivab.se)

Betalning

Efter att du betalt anläggningsavgiften för som minst kommunalt spillvatten kan du beställa ut din pumpstation tillsammans med tillbehör. Själva pumpbrunnen kostar inget att hämta ut/få levererad.

Leverans

Du kan välja om du själv vill hämta din LTA-pumpbrunn med tillbehör hos oss på Vivab eller om du önskar få den levererad till fastigheten.

Installation
Du som fastighetsägare ansvarar för att LTA-pumpbrunnen installeras på ett korrekt sätt. För att göra detta behöver du följa de anvisningar som medföljer pumpstationen. För mer information kan du läsa mer på vår projektsida: Projekt - Vivab.se

Driftsättning
Innan driftsättning gör Vivabs personal en besiktning av installationen. Om det inte finns några anmärkningar på installationen kommer Vivab att installera själva pumpenheten och vattenmätaren. I samband med detta driftsätts LTA-pumpstationen av Vivab.

OBS! Det är viktigt att fastighetsägaren beställer en besiktning senast två veckor innan önskad driftsättning. Besiktning beställs genom e-tjänsten: Färdiganmälan LTA-Pumpbrunn

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver organisationsnummer
  • Kräver referensnummer
  • Kräver projektnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa